CONTACT US

Contact details

Paris office :
6 Rue Beauregard, 75002 Paris

+33 (0) 9 54 99 29 65

Seoul office :
301-ho, Shin-a memorial hall, 33, Jeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

+82 (0)70 8285 5647

Taipei office :
7F, N.208 , sec. 3, Nanjing E. Rd,Zhongshan District,Taipei City, Taiwan

+886 (0)9 19 205 582

contact@symaps.io

symaps.io